NRGI Værdipulje

Du er nu klar til at oprette en ansøgning til Værdipuljen. Husk at vedhæfte evt. bilag og beskrivelser med din ansøgning.

Du kan til enhver tid gemme din ansøgning som kladde.

Rammerne for projekter, der kan opnå støtte fra NRGi’s Værdipulje er:

 • Projektet er i NRGi’s forsyningsområde
 • Projektet styrker og har forankring i lokalsamfundet
 • Projektet er innovativt og energi- og miljømæssigt bæredygtigt
 • Projektet understøtter NRGi’s mission (at skabe værdi ved levering af bæredygtige ydelser inden for energi, byggeri, teknik og kommunikation).
 • Projektet understøtter NRGi’s brand
 • Projektet lever op til NRGi’s Code of Conduct om en ordentlig og professionel adfærd både internt og eksternt.

Det er derimod ikke inden for Værdipuljens rammer at yde støtte til:

 • Partipolitiske og religiøse projekter
 • Kommercielle sponsorater
 • Projekter, der kan virke konkurrenceforvridende
 • Driftsstøtte til eksisterende projekter
 • Kommunale kerneopgaver
 • Forskningssprojekter
 • Traditionelle energirenoveringsprojekter af private boliger.
Start ansøgning